Otázky a odpovědi

Proč budu potřebovat 2 injekce?

Použití dvou injekcí představuje kompletní léčebnou kůru, která je nezbytná pro zajištění lepšího léčebného efektu a tím rovněž rychlejšího uzdravení.

Na jak závažné podvrtnutí hlezenního kloubu se může SportVis™ použít?

SportVis™ může být využit při léčbě podvrtnutí kotníku I. a II. stupně. U stupně třetího, který se dle doporučených postupů léčí chirurgicky, probíhá klinické zkoušení využití SportVis™ a může být pacientovi v rámci tohoto zkoušení navrženo.

Kde mohu SportVis™ získat?

SportVis lze zakoupit na našem eshopu shop.noviere.cz nebo ve vybraných lékárnách. Rovněž jej obdržíte při objednání do aplikačního centra přímo v daném zdravotnickém zařízení. Pro objednání přípravku nebo aplikace volejte naši pacientskou linku +420 734 753 440.

Jsou podvrtnutí hlezenního kloubu obvyklá poranění?

Ano, představují skoro 75 % všech poranění pohybového aparátu, k nimž dojde během sportovních a běžných denních aktivit. Podvrtnutí kotníku se také vyskytuje jako opakující se obtíž, a to přibližně u 40 % sportující populace. SportVis™ je navržen specificky se záměrem zvládat poúrazovou bolestivost a optimalizovat zotavení u podvrtnutí kotníku I. a II. stupně. Léčba s využitím prostředku SportVis™ je navržena specificky se záměrem zvládat poúrazovou bolestivost, optimalizovat zotavení u podvrtnutí kotníku I. a II. stupně a snížit četnost opakovaných poranění vazů hlezenného kloubu.

Co říkají Uživatelé přípravku SportVis?

Jaké možnosti léčby jsou v současnosti k dispozici?

R.I.C.E. tj.: Rest (klid končetiny), Ice (ledování), Compression (stažení obinadlem) a Elevation (uložení kotníku ve vyvýšené poloze) je standardní, všeobecně doporučované režimové opatření.
Nesteroidní protizánětlivé léky (NSAID tj. Non-steroid anti-inflammatory drugs) mohou být také podávány s tím, že je o nich známo, že mají mnoho nežádoucích účinků na jiné orgánové systémy v těle. Jak R.I.C.E., tak NSAID neposkytují funkční a místně specifickou léčbu poraněného kotníku nebo jiného kloubu či vazu. SportVis™ poskytuje funkční a místně specifickou léčbu podvrtnutého kotníku. SportVis™ rovněž zkracuje dobu uplatňování režimu R.I.C.E. a omezuje intenzitu bolesti a zánětu.

Jaké jsou příznaky podvrtnutí kotníku?

Obvyklými příznaky podvrtnutého kotníku jsou bolest a otok v důsledku přetížení a/nebo přetržení vazů.Případný krevní výron je důsledkem přetržení krevních cév v okolí poranění. SportVis™ je schopen mírnit bolest a zánět s jeho průvodními projevy.

Jak získám zpět svoji plnou výkonnost?

Po absolvování kompletní léčby spočívající v aplikaci 2 injekcí SportVis™ a dodržení standardu režimového opatření R.I.C.E. Vám bude pravděpodobně doporučeno, abyste posílil/a svůj kotník pomocí jednoduchých cviků. Pro posouzení, kam až můžete průběžně rozvíjet rozsah pohybů v kotníku, užívejte nástup bolesti jako vodítko.
Nezkoušejte přitom zvyšovat rozsah a sílu pohybů v kotníku přes tolerování bolesti s vidinou rychlého dosažení plného rozsahu pohybů.
Na rehabilitaci kotníku po jeho podvrtnutí existuje řada specifických cviků. O detailním postupu se, prosím, poraďte se svým ošetřujícím lékařem nebo s fyzioterapeutem.

Potřebujete poradit? Naši experti jsou vám plně k dispozici každý všední den od 9:00 do 17:00 na čísle +420 734 753 440

Jak mohu předejít tomu, abych si znovu nepodvrtl kotník?

Při sportování je třeba opatrnosti a můžete používat ortézu nebo kotník tejpovat. To však neznamená, že si nemůžete kotník zvrtnout znovu. Podvrtnutí kotníku je velmi častý úraz, jehož recidiva se vyskytuje v ordinacích ve vysokém počtu, prakticky každodenně. To je také důvod, proč usilovat o vysokou kvalitu léčení, kterou vám SportVis™ může pomoci zajistit. SportVis™ snižuje pravděpodobnost opakování podvrtnutí kotníku až o polovinu.

Co je to SportVis™?

SportVis™ je injekce určená k podání zdravotníkem, která může zlepšit průběh zotavení po podvrtnutí kotníku nebo po poranění obdobných měkkých tkání v okolí kloubů. U podvrtnutí kotníku by měla být injekceSportVis™ podána do 48 hodin od úrazu a druhá injekce v odstupu 48 až 72 hodin od první.

Co je to podvrtnutí kotníku?

Kotník (hlezenní kloub) je kloub na noze, který je zpevněn mnoha vazy, které však současně umožňují pohyblivost kloubu. K podvrtnutí kotníku dochází v momentě, kdy některý z vazů je nadměrně přetížen, až dojde k jeho natažení a/nebo přetržení. Rozeznáváme 3 stupně podvrtnutí kotníku, od I. stupně (nejlehčí) po III. stupeň (nejzávažnější). SportVis™  se používá pro první a druhý stupeň.

Co je tenisový loket?

Tenisový loket je soubor obtíží vzniklých nadměrným nebo nevhodným zatěžováním svalů předloktí vykonávajících zevní rotaci ruky (supinaci) a/nebo zdvihání hřbetu ruky (dorsální flexi zápěstí). Postihuje sportovce (tenisty) i nesportovce (např. lidi pracující s počítačovou myší) a její bezprostřední příčinou je porucha prokrvení v přetížených šlachových strukturách. Projevuje se bolestí v zevní oblasti dolního hrbolu pažní kosti (laterálního epikondylu humeru), oslabením stisku ruky a někdy i vypadáváním uchopených předmětů z ruky. Může se projevovat i vyzařováním bolesti z oblasti lokte směrem do předloktí a i do prstů ruky nebo naopak směrem k rameni. Nové studie ukázaly na to, že v místech postižení – ve šlachových úponech svalů zanořujících se do pažní a vřetenní kosti – neprobíhá zánět. Proto se v odborné terminologii nově razí používání pojmu laterální epikondylalgie. Ale mnoho lékařů stále používá i termín laterální epikondylitida.

Jaké jsou výhody použití SportVis™ oproti klasickým postupům léčby tenisového lokte?

Mezi léčebné zásahy při dosavadním řešení obtíží u tenisového lokte patřilo znehybnění paže použitím závěsu na šátek, které, aby dobře zapůsobilo, trvalo až 6 týdnů. Při obnovení zatěžování problematické paže se kladl, a klade se i nyní, důraz na změnu pohybového stereotypu, který k rozvoji obtíží vedl. Tento proces změny se nejlépe realizuje pod dohledem fyzioterapeuta. Rychlým řešením, které odstranilo bolesti, ale současně zvýšilo pravděpodobnost rozvoje degenerativních změn ve svalech předloktí, bylo použití kortikosteroidních injekcí.
Aplikace SportVis™ / TendoVis™ vyžaduje rovněž znehybnění léčené paže na šátkovém závěsu, stačí ale doba 3 týdnů, a přitom je, za předpokladu úpravy pohybových stereotypů, výrazně snížena četnost znovuobjevení se výše uvedených obtíží.

Jaký účinek mohu očekávat?

Po aplikaci 2 injekcí STABHA™ (Soft Tissue Adapted Hyaluronic Acid) v týdenním odstupu dochází k rychlému ústupu bolestivosti v krajině zevního epikondylu pažní kosti. Pacient může již v průběhu klidového režimu procvičovat vybrané svalové skupiny předloktí – a potom opět uložit horní končetinu na šátkový závěs. Po třech týdnech lze začít s náběhem do plného zatížení. Postupné zvyšování zátěže je vždy přísně individuální a vedle posilování oslabených svalů se při něm používají různé kompenzační cviky, které mají za cíl komplexně obnovit funkce postižené paže.

Potřebujete poradit? Naši experti jsou vám plně k dispozici každý všední den od 9:00 do 17:00 na čísle +420 734 753 440

Je aplikace SportVis v oblasti lokte bolestivá?

Ano, aplikace STABHA™ je provázena obdobnou bolestí, jakou známe například z odběru krve z loketní žíly. Při opichu šlach může pacient vnímat silný tlak v místě aplikace, ale není to taková intenzita obtíží, aby se podání hyaluronové kyseliny muselo kombinovat s předchozí aplikací místního znecitlivění.

Jaké jsou nejčastější příčiny bolesti Achillovy šlachy?

Bolesti v oblasti Achillovy šlachy nejčastěji způsobuje její jednorázové velmi intenzivní, nebo naopak mírné, ale dlouhodobé přetížení. Oba mechanismy vyvolají poruchu prokrvení, výživy a následně i funkce, což je provázeno bolestmi různé intenzity v průběhu této nejsilnější šlachy lidského těla. Mezi pohyby, které bolest vyvolají, řadíme i běžnou chůzi, ale často přicházejí pacienti po neobvyklém zatížení během, skoky nebo výpony či po cyklistickém výkonu.

Jaké jsou výhody použití SportVis při bolestech Achillovy šlachy?

Ošetření bolestivé Achillovy šlachy pomocí SportVis™ / TendoVis™ vede– za současného klidového režimu – k poměrně rychlému zmírnění bolesti. Aplikace STABHA™ podél šlachového pouzdra rozvolní případné srůsty mezi pouzdrem a vlastní šlachou a odstraní patologicky se tvořící prorůstání krevních cév do těla Achillovy šlachy. Tím se zastaví její oslabování, které by bez náležitého ošetření mohlo vyústit až v přetržení šlachy. Hyaluronát také redukuje objem jizevnaté tkáně po ošetření prasklé Achillovy šlachy a zlepšuje funkční vlastnosti jizvy utvořené v místě zhojení přerušené šlachy. Achillova šlacha ošetřená STABHA™ tak je schopná vydržet dřívější návrat ke každodenním běžným činnostem nebo ke cvičení.

Jak probíhá aplikace?

Ošetření Achillovy šlachy hyaluronátem ve formě STABHA™ (ve zdravotnických prostředcích SportVis™ nebo TendoVis™) lze provádět takzvaně „naslepo“ – bez ultrazvukové kontroly – nebo za použití ultrasonografické kontroly místa aplikace. První postup lze bezpečně použít při aplikaci STABHA™ do prostoru mezi zadní stranou holenní kosti a přední stranou Achillovy šlachy a po jejích stranách . Zde neprocházejí žádné nervově-cévní svazky, takže je minimální riziko nevhodného umístění dávky hyaluronové kyseliny. U pacientů s podezřením na srůsty, při částečné ruptuře „Achilovky“ nebo po předchozích aplikacích kortikoidních injekcí do okolí šlachy, kdy mohlo dojít k oslabení vazivových struktur ve šlaše, je namístě aplikovat STABHA™ za ultrasonografické kontroly. Předejde se tím aplikaci zdravotnického prostředku do míst, která jsou příliš vzdálená od vlastního poškození nebo se naopak zamezí takovému podání injekce, které by mohlo způsobit částečnou nebo úplnou rupturu šlachy, místo jejího zhojení.

Je aplikace v oblasti Achillovy šlachy bolestivá?

S ohledem na silnější kůži nad Achillovou šlachou může být proniknutí jehly kůží provázeno jednorázovou bolestí. Vlastní aplikace STABHA™ již by neměla být provázena větší bolestí – naopak, tato bolest je znamením, že jehla pronikla do nevhodné struktury.

Potřebujete poradit? Naši experti jsou vám plně k dispozici každý všední den od 9:00 do 17:00 na čísle +420 734 753 440